Vil I høre mere?

Kontakt os: Telefon 30 11 16 82

Vi  sikrer beregningen af pasningsbehovet i din kommune

Dynasoft udarbejder børnetalsprognoser for den kommunale forvaltning. Det giver nogle meget holdbare og brugbare prognoser. Et stærkt værktøj – til optimering af interne ressourcer i den kommunale forvaltning.

Børnetalsprognoser

Pasningsbehovet for børn i alderen 0-5 år vises for hver kalendermåned – både for hele kommunen og for hvert pasningsdistrikt.

Analyser

Detaljeret overblik over bl.a. fødselstal, til-/fraflytning og den mellemkommunale pasning.

Ekspertbistand

Dynasofts modeller og vores efterfølgende formidling bygger på vores mangeårige samarbejde med forskellige kommunale forvaltninger.

Dynasofts mission er at skabe det bedst mulige overblik over pasningsbehovet for 0-5 årige i den enkelte kommune.

Det sikrer et godt grundlag for politikerne at træffe beslutninger ud fra.

Vi lægger stor vægt på at levere læsbare og forståelige analyser og prognoser, opretholde en høj servicegrad overfor vores kunder og hele tiden være opdaterede med udviklingen indenfor vores branche.

Analyser og prognoser

Vi udarbejder analyser og prognoser for 0-2 årige: Vuggestue/Dagpleje og 3-5 årige: Børnehave.

Vores analyser og prognoser tager hensyn til den enkelte forvaltnings specifikke krav og ønsker. Vi sikrer en beregning, der giver større sikkerhed for de rigtige beslutninger på børnepasningsområdet. Vores analyser og prognoser er baseret på:

 • Kommunens egne befolkningsprognoser
 • CPR-udtræk og antal indmeldte børn
 • Vores mere end 30 års erfaring på området

Dynasoft har altid et tæt parløb med kommunens forvaltning for at få alle tænkelige aspekter inddraget i beregningerne.

Support til forvaltningen

Dynasoft tilbyder ekspertbistand til forvaltningen

 • Bedre overblik over det fremtidige pasningsbehov
 • Overblik over om man skal bygge/lukke institutioner
 • Rådgivning før fremlæggelse for politiske udvalg
 • Bedre udnyttelse af interne ressourcer
 • Opdaterede prognoser 3-4 gange årligt

Support til forvaltningen

Dynasoft tilbyder ekspertbistand til forvaltningen

 • Bedre overblik over det fremtidige pasningsbehov
 • Overblik over om man skal bygge/lukke institutioner
 • Rådgivning før fremlæggelse for politiske udvalg
 • Bedre udnyttelse af interne ressourcer
 • Opdaterede prognoser 3-4 gange årligt

Vores kunder er i højsædet

Dynasoft fungerer som ekstern konsulent for danske kommuner. Se hvad nogle af vores kunder skriver om os:

Furesø Kommune, Henrik Bech

Dynasoft udarbejder en prognose for Furesø Kommune hver 3. måned baseret på relevant statistisk materiale, som de modtager fra os.

Det giver os en utrolig tryghed i vores planlægning på institutionsområdet. Samarbejdet med Dynasoft har foregået siden 1988 og har, tror jeg, været inspirerende og udviklende for begge parter.

Herlev Kommune, Birgitt Thier

Dynasoft har udarbejdet prognoser for os siden 2017.

Vi har modtaget en imødekommende og kompetent rådgivning og ikke mindst haft en grundig dialog om netop vores spørgsmål og udfordringer.

Der har været et højt serviceniveau og en kort leveringstid på prognoserne, hvilket har givet os i forvaltningen et godt arbejdsredskab.

Svendborg Kommune, Britt L. Ejby

Da kommunesammenlægningen i 2007 var på plads stod vi overfor en udfordring med mange små pasningsdistrikter, som skulle lægges sammen i større enheder.

Vi kontaktede derfor Dynasoft, for at få et overblik over hvordan vi kunne styre både sammenlægningen og de enkelte mindre distrikter bedst muligt.

Vi har været meget tilfredse med den måde Dynasoft har løst opgaven på og efterfølgende har vi haft et stærkt samarbejde omkring de udfordringer, som er opstået af stærkt faldende børnetal, som nu er blevet efterfulgt af stærkt stigende børnetal.

Roskilde Kommune, Michael Hoffmann Poulsen

For os er det centralt altid at have opdaterede prognoser, derfor benytter vi Dynasoft.

Vi får prognoserne lavet tre gange årligt for at kunne vurdere de seneste ændringer.

Prognoserne er nøjagtige, giver præcise prognoser på kommunens delområder og er centrale i forhold til at vurdere behovet for pasning i Roskilde Kommune.

Hjælp til planlægning af kernevelfærd i din kommune.

Hjælp til planlægning af kernevelfærd i din kommune.

Vi har udarbejdet børnetalsprognoser for den kommunale forvaltning i over 30 år.

.

Hvem møder du hos Dynasoft?

Helene Borch Grønlund; En analytisk talnørd, som er god til at forklare og formidle Dynasofts materiale. Høj arbejdsmoral, detaljeorienteret og overholder deadlines.

Helene Borch Grønlund

Skaber overblik over pasningssituationen i kommunen via Dynasofts materiale. Jeg er tovholderen, der sørger for hele processen, fra indhentning af data, til udarbejdelse og formidling af prognoserne. Fungerer ofte som den røde tråd, der mindsker videnstab hos forvaltningen, når der sker udskiftning af medarbejdere.

Historien om Dynasoft

Dynasoft er et eksternt konsulent bureau, som siden grundlæggelsen i 1988 har udarbejdet børnetalsprognoser for den kommunale forvaltning. Dynasoft er en sammentrækning af ”Dynamisk Software”

Vi har været med hele vejen gennem de forskellige kommunalreformer og er specialisterne, der laver skræddersyede løsninger til den enkelte kommunes forvaltning. Det giver nogle meget holdbare og brugbare prognoser. Firmaet er stiftet af S. Axel Borch, på baggrund af behovet for at skaffe pasning til sine egne børn.

Han udviklede i samarbejde med it-programmører nogle værktøjer og modeller til beregning af pasningsbehovet på daginstitutionsområdet.

Firmaet er i dag ejet og drevet af Helene Borch Grønlund.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende møde eller for yderligere information om hvad vi kan hjælpe din kommune med.

30 11 16 82

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende møde eller for yderligere information om hvad vi kan hjælpe din kommune med.

30 11 16 82